KLUBBEN

Svenska Lanciaklubben startades 1953

Svenska Lanciaklubben grundades 1953, vilket gör den till en av Sveriges äldsta märkesklubbar samt till en av världens äldsta Lanciaklubbar. Lanciabilar har dock funnits i Sverige sedan straxt efter första världskriget, och många kända namn finns sedan dess bland dem som entusiasmerats av detta anrika italienska bilmärke grundat år 1906, och allt sedan dess präglats av teknisk genialitet och formfulländning.

 

Vi är cirka 120 medlemmar (2022). Klubben har sitt säte i Stockholm men är verksam i hela landet. Klubben välkomnar mycket gärna medlemmar från hela landet, samt i förekommande fall även från andra länder. Vi har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med Lanciaklubbar världen över, inte minst med våra grannländer Norge, Finland och Danmark. Klubben har till uppgift att samla intresserade Lanciaägare, samt personer med genuint intresse av dessa bilar, för att under trivsam samvaro öka medlemmarnas insikt i Lanciabilarnas konstruktion och skötsel. Klubben skall även bevaka reservdelsfrågan på bästa sätt.

 

Klubbtidningen – La Lancia –  utkommer 4 gånger per år och ofta publicerad i pdf-format på denna hemsida under fliken La Lancia. Vi har även denna digitala hemsida med adress  www.svenskalanciaklubben.se  (under utveckling).  

 

Vi ordnar möten, studiebesök  och träffar i egen regi eller i samarbete med andra klubbar såväl inom som utom landet, där likasinnade möts under socialt gemytliga, turistiskt intressanta och härligt kulinariska former. 


Av särskild vikt arrangeras årligen en så kallad öppen Nordisk Lanciaträff (Nordic Lancia Meeting, NLM) där värdskapet växlas mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Deltagande från övriga Europa förkommer också. År 2022 arrangeras NLM i Höör i Skåne, se fliken Hem och Nyheter News .

 

Klubben är sedan 1970-talet, ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), som på riksplanet bevakar och företräder fordonshobbyn gentemot myndigheter och andra organisationer. MHRF har även ett avtal med försäkringsbolaget Folksam, så klubbmedlemmarna erbjuds möjlighet att teckna veteranbilsförsäkring på förmånliga villkor.

 

Klubbens styrelse har, sedan senaste årsmötet, en sammansättning som framgår av presentationen till höger och i klubbtidningen.

 

För de olika Lancia-modellerna finns utsedda kontaktpersoner, som har speciellt goda kunskaper och lång erfarenhet av just den modellen. En första kontakt  med dessa är därför en god början vid frågor, problemlösning eller hjälp. Namnen på dessa personer finns också redovisade i klubbtidningen. 

ORDFÖRANDE

Bo Göran Hellers


SEKRETERARE

Erik Cyrus


KASSÖR

Magnus Wålinder


KLUBBMÄSTARE

Per Edvardsson

Tomas Åkeson


LEDAMOT/Redaktör

Lena Helfrid


LEDAMOT

Johan Mellström


SUPPLEANTER

Mikael Stjerna

Daniel Rebert


HEDERSPRESIDENT

Herbert Nilsson