Hem / Nyheter / News

Nyheter / News

I år firar Svenska Lanciaklubben sitt 70-årsjubileum, 1953–2023, vid Kjesäter Slott 26-27 augusti. Sista anmälningsdag 30 juni.


Klubben arrangerar med anledning av detta en öppen jubileumsträff 26-27 augusti vid Kjesäter Slott i Vingåker, Södermanland, ca 2,5 h körning från Stockholm, eller ca 1 h körning från Norrköping. Se program nedan. Kostnaden för träffen, “all inclusive” är 2 000 kr. En specificering av kostnaderna och hur betalningen görs skickas efter registreringen. Varmt välkommen!


This year, the Swedish Lancia Club celebrates its 70th anniversary, 1953–2023, at Kjesäter Castle August 26-27. Last registration date is June 30.


On this occasion, the club is organizing an open anniversary meeting on 26-27 August at Kjesäter Slott, Vingåker, Södermanland, ca 2.5 h drive from Stockholm, or ca 1 h drive from Norrköping. See program below. The cost for the meeting “all inclusive” is SEK 2,000. A cost specification and instructions for payment will be sent after registration. Sincerely welcome.


För anmälan till 70-årsjubiléet, 26-27/8, fyll i och skicka följande on line-formulär (For registration to the 70th anniversary, August 26-27, fill in and send the following on-line form)